Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Handläggning av akuta ögonpatienter

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Övergripande målsättning är att alla patienter som inte behöver specialistnivåns resurser skall handläggas i primärvården såväl dagtid som under Jourcentralens öppettider. Därefter är akutmottagningarna på sjukhusen första instans. Här triageras patienten. Ta alltid telefonkontakt enligt Ögonvård dagtid/jourtid innan patienten remitteras akut. Var god se nedan.

Patienten kan själv söka ögonspecialist i följande fall:

 • Besvär i samband med operation av öga
 • Recidiv eller försämring av känd ögonsjukdom (till exempel iridocyklit, marginalkeratit, episklerit, keratit, makuladegeneration)
 • Försämring av tillstånd som utreds av ögonspecialist
 • Symtom som kan tyda på näthinnehål eller näthinneavlossning (ljusfenomen, skugga, grumlingar i synfältet)
 • Trauma: frätskada, misstänkt perforation

Kontakt med ögonvård – dagtid 08:00-16:30

Eksjö

 • Ögonmottagningen Höglandssjukhuset; 010-243 58 40, val 4

Jönköping

 • A6 Ögonklinik; 036-860 20 30, 0766-77 77 67
 • Capio Medocular Ögonklinik; 036-291 47 10
 • Ögonkliniken Länssjukhuset Ryhov; 010-242 16 28
 • Ögonläkarhuset City i Jönköping; 010-242 84 01, 010-242 84 31 (läkare)

Nässjö

 • Ögonspecialisterna; 010-243 31 02

Värnamo

 • Eye Clinic; 010-244 18 00
 • Ögonmottagningen Värnamo sjukhus; 010-244 74 43

Kontakt med ögonvård – jourtid (vardagar 16:30-08:00 samt dygnet runt på helgdagar)

Telefon; 010-242 16 54, vidarekopplas till rådgivande ögonsjuksköterska ögonavdelning 14, Linköping som vid behov kontaktar jourhavande läkare enligt nedan:

Vardagar 16:30–20:00 samt helg 09:00-20:00 har Ögonkliniken Länssjukhuset Ryhov jour i beredskap.
Övrig tid, dvs vardagar 20:00-08:00 samt helg 20:00-09:00 har Ögonkliniken Linköping jour i beredskap.

Under den tid som läkare i Jönköping har beredskap kan läkare nå denne efter kontakt med ögonavdelningen (Kirurgisk vårdenhet B) 010-242 13 80.

Plats för undersökning
Vardagar 16:30–20:00 samt helg 09:00–20:00, Kirurgisk vårdenhet B, Länssjukhuset Ryhov
Övrig jourtid; Ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Fastställt: 2009-10-21

Reviderad: 2017-04-11

Giltigt till och med: 2019-04-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, St-läkare, Rydaholms vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2018-10-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv