Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Irit

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Ögonläkare. Remiss till ögonläkare akut inom närmaste dygnet.

Diagnostik och utredning

Symtom

Irit är en autoimmun inflammation i uvea som yttrar sig som ljuskänslighet, värk och rodnad oftast i ena ögat. Synen kan vara alltifrån opåverkad till kraftigt nedsatt. 

Undersökningsfynd

Perikorneal (ciliär) rodnad. Ofta liten pupill. Ibland är pupillen oregelbunden. Ljusväg i främre kammaren. När ögat belyses känner patienten ofta smärta.
Bild irit (nytt fönster)
Bild ciliär injektion (nytt fönster)

Utredning

Sker hos ögonläkare.

Sjukskrivning

Om sjukskrivning är aktuell eller inte beror på graden av inflammation.

Uppföljning

Uppföljning sker hos ögonläkare. 

Fastställt: 2009-06-02

Reviderad: 2017-04-11

Giltigt till och med: 2019-04-11

Fastställt av: Medicinsk programgrupp ögon och primärvård

Ansvarig grupp: Ögon

Granskat av grupp: Ögon

Kontaktperson för innehåll:

Martin Malmerfors, St-läkare, Rydaholms vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Kent Carlsson, Överläkare, Vårdval spec vård ögon, Privata vårdgivare

Uppdaterad: 2018-10-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv