Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Redaktion

Redaktionsgrupp

Redaktionsgruppen ansvarar för den redaktionella utformningen och underhållsarbetet i regionala vårdriktlinjer på uppdrag av ledningsgruppen.

Ingemar Karlsson
Verksamhetsutvecklare
Landstinget i Kalmar län

Staffan Ekedahl
Faktakoordinator, distriktsläkare
Region Jönköpings län

Rose-Marie Vahlund
Projektsamordnare
Region Jönköpings län

Susanne Yngvesson Strid
Utredare/processledare
Region Jönköpings län

Sydöstra sjukvårdsregionen består av ett samarbete kring högspecialiserad sjukvård mellan landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.

Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats (nytt fönster)

Fråga om regionala vårdriktlinjer

Arbetsmaterial (begränsad behörighet, nytt fönster)

 
 

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster