Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Hjärtsjukvård, Sydöstra sjukvårdsregionen

Landstinget i Kalmar, Region Östergötland och Region Jönköpings län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Aortasjukdomar

Arrytmier

Hjärtkirurgi

 • Hjärtkirurgi

Hjärtsvikt

Inflammatoriska hjärtsjukdomar

 • Idrottskardiologi
 • Perimyokardit

Kardiogenetik

Klaffsjukdomar

 • Aortastenos
 • Aortainsufficiens
 • Endokardit
 • Endokarditprofylax
 • GUCH
 • Mitralisstenos
 • Mitralisinsufficiens
 • PFO

Kranskärlssjukdomar

Prevention

 • Lipidbehandling
 • Livsstil
 • Rehabilitering

Övriga kardiologiska sjukdomar

 • Barnperspektiv vid hjärtsjukdom
 • Graviditet och hjärtsjukdom - Under arbete
Uppdaterad: 2019-10-14
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion