Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Thoraxkirurgi - Ännu ej fastställt

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Innehåll på sidan:

Rehabilitering

Sjukhusfas

Preoperativ information om andningsgymnastik, rörelseträning och mobilisering ges av sjukgymnast på Universitetssjukhuset i Linköping.

Postoperativ uppföljning av rörelseträning, andningsgymnastik och mobilisering samt bedömning av hjälpmedelsbehov. Dessutom information om fysisk aktivitet och träning. 
Gymnastikprogram för nacke och axlar efter hjärtkirurgi (pdf, nytt fönster)

Rehabiliteringsfas

Inom några veckor efter utskrivning kallas patienten till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp i 3-6 månader. Kontakt förmedlas av sjukgymnast på vårdavdelning alternativt via hjärtmottagning.

Underhållsfast

Sjukgymnast och patient planerar i samråd fortsatt träning utanför sjukvården. Uppföljning av träningen sker enligt lokala tillämpningar.

Ansvar för innehåll:
Hans Granfeldt, överläkare
Thoraxkirurgen
Universitetssjukhuset i Linköping

Jan-Erik Karlsson, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

xxx, överläkare
Kardiologiska kliniken
Kalmar landsting

Författare:
Hans Granfeldt, överläkare
Thoraxkirurgen
Universitetssjukhuset i Linköping

Jan-Erik Karlsson, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

xxx, överläkare
Kardiologiska kliniken
Kalmar landsting

Charlotta Lans, leg. sjukgymnast, MSc, specialistsjukgymnast i hjärt- och kärlsjukdomar
HRK Sjukgymnastiken Hus 48
Länssjukhuset Kalmar

Helena Sköldbäck, leg. Sjukgymnast
Sjukgymnastiken hus D4
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Annika Unger, leg. sjukgymnast
Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicin Centrum
Universitetssjukhuset i Linköping

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2014-02-25
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare