Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Akut hjärtsvikt - Ännu ej fastställt

Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt

Innehåll på sidan:

Sjukskrivning

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång.
Sjukskrivning, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Rehabilitering

Sjukhusfas

Sjukgymnastkontakt på vårdavdelning då det finns behov av andningsträning och mobilisering. Även information om fysisk aktivitet och träning kan ges.

Rehabiliteringsfas

Patient bör kallas till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp i 3-6 månader.  Kontakt förmedlas av sjukgymnast på vårdavdelning alternativt via hjärtmottagning.

Underhållsfas

Sjukgymnast och patient planerar i samråd fortsatt träning utanför sjukvården. Uppföljning av träningen sker enligt lokala tillämpningar.

Ansvar för innehåll:
Laila Hübbert, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Patric Karlström, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Davis Olsson, Specialistläkare
Kardiologiska kliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Författare:
Laila Hübbert, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Patric Karlström, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

David Olsson, Specialistläkare
Kardiologiska kliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Dawid Kusiak, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Charlotta Lans, leg. sjukgymnast, MSc, specialistsjukgymnast i hjärt- och kärlsjukdomar
HRK Sjukgymnastiken Hus 48
Länssjukhuset Kalmar

Helena Sköldbäck, leg. Sjukgymnast
Sjukgymnastiken hus D4
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Annika Unger, leg. sjukgymnast
Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicin Centrum
Universitetssjukhuset i Linköping

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-09-04
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik