Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

GUCH - Ännu ej fastställt

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Innehåll på sidan:

Sjukskrivning

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång.
Sjukskrivning, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Rehabilitering

Vid överföring från barnsjukvård till vuxenvård rekommenderas att sjukgymnast närvarar vid överrapporteringsbesöket. Därefter individuellt besök hos sjukgymnast för fysisk funktions-bedömning och råd om lämplig träning. Vid thoraxkirurgi ska sjukgymnast alltid kontaktas, redan på vårdavdelning. Inom några veckor efter utskrivning kallas patienten till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp.

Ansvar för innehåll:
Aleksandra Trzebiatowska-Krzynska, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Håkan Sjöstrand, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Värnamo sjukhus

Burkhard von Wangenheim
Kardiogiska kliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Författare:
Aleksandra Trzebiatowska-Krzynska, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Meriam Åström Aneq, överläkare
Fysiologiska kliniken kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Jan Thollander, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Jan-Erik Karlsson, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Burkhard von Wangenheim
Kardiogiska kliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Charlotta Lans, leg. sjukgymnast, MSc, specialistsjukgymnast i hjärt- och kärlsjukdomar
HRK Sjukgymnastiken Hus 48
Länssjukhuset Kalmar

Helena Sköldbäck, leg. Sjukgymnast
Sjukgymnastiken hus D4
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Annika Unger, leg. sjukgymnast
Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicin Centrum
Universitetssjukhuset i Linköping

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2014-01-22
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare