Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Mitralisinsufficiens - Ännu ej fastställt

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Innehåll på sidan:

Sjukskrivning

Förebyggande sjukpenning kan möjliggöra deltagande i hjärtrehabilitering efter arbetsåtergång
Om förebyggande sjukpenning, Försäkringskassan (nytt fönster)

Rehabilitering

Sjukhusfasen
Sjukgymnastkontakt på hjärtvårdsavdelningen för genomgång av rörelseträningsprogram och postoperativ andningsgymnastik. Även information om fysisk aktivitet och träning. Vid behov mobilisering och utprovning av hjälpmedel.

Rehabfasen
Inom några veckor efter utskrivning kallas patienten till sjukgymnast för bedömning av fysisk funktion och fysisk träning i hjärtgrupp, 3-6 månader. Kontakten förmedlas via sjukgymnast på avdelningen alternativt via sjuksköterska/läkare på hjärtmottagningen. Lokala tillämpningar förekommer.

Underhållsfasen
I samråd med patient planeras fortsatt träning utanför sjukvården. Uppföljning av egen träning sker enligt lokala tillämpningar.

Kontaktperson för innehåll:

Lars Wallby, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Författare:

Lars Wallby, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Gabriella Boano, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Bo Lindgren, överläkare
Kardiogiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping

Henriette van der Wal
Kardiologiska kliniken
Västerviks sjukhus, Västervik

Dawid Kusiak, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Patric Karlström, överläkare
Hjärtsektionen, Medicinkliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Charlotta Lans, leg. sjukgymnast, MSc, specialistsjukgymnast i hjärt- och kärlsjukdomar
HRK Sjukgymnastiken Hus 48
Länssjukhuset Kalmar

Helena Sköldbäck, leg. Sjukgymnast
Sjukgymnastiken hus D4
Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Annika Unger, leg. sjukgymnast
Kardiologiska kliniken, Hjärt- och Medicin Centrum
Universitetssjukhuset i Linköping

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-09-15
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare