Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Livsstil - Ännu ej fastställt

Den här webbplatsen är delvis en prototyp under utveckling. Det betyder att det saknas information inom flera områden.

Innehåll på sidan:

Fastställt: 1111-11-11

Reviderad: 1111-11-11

Giltigt till och med: 1111-11-11

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp hjärtsjukvård

Ansvarig grupp: Hjärta-kärl

Granskat av grupp: Hjärta-kärl

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-09-15
Gun Ljungqvist, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik