Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Waran/Innohep behandlade patienter vid STEMI, ST-höjningsinfarkt

  • Patienter som behandlas med Waran/Innohep får rutinmässigt Trombyl vid det akuta insjukndandet men inte Heparin.
  • PK bör kontrolleras innan Clopidogrel insättning blir aktuell. Brilique är kontraindicerat till Waran behandlade patienter.

Skattning av blödningsrisken enl Beyth score.

Ålder > 65 år 1 poäng
Tidigare stroke 1 poäng
Tidigare GI blödning 1 poäng
Diabetes 1 poäng
Hematokrit <30 1 poäng
S-Krea >135 1 poäng

 

Risk för stor blödning vid 3 månaders trippelbehandling visades i en studie vara:

0 poäng: 2 %
1-2 poäng: 5 %
3-4 poäng: 23 %.


GI blödning är vanligast varför det kan finnas skäl att överväga behandling med magslemhinneskyddande läkemedel.

Mer information

Detta är en fördjupning till ST höjningsinfarkt

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård