Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Sekundär hjärtinfarkt

Definition av hjärtinfarkt:

  • Typ I infarkt: Klassiska instabila placket
  • Typ II infarkt: Myokardskada sekundärt till ischemi av annan genes
  • Typ III infarkt: Hjärtdöd där man ej hunnit ta myokardskademarkörer
  • Typ IV infarkt: I samband med PCI
  • Typ V infarkt: I samband med CABG

Mer informatin

Detta är en fördjupning till Hjärtinfarkt

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård