Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Fibrinolys, ST höjningsinfarkt

Behandlingsschema

  • Starta fibrinolys! Actilyse®
  • Ge 300 mg ASA (tablett Trombyl® 75 mg, 4 st) per os, samt 300 mg clopidogrel (tablett Plavix 75 mg 4 st) om ej tidigare givet.
  • Två välfungerande venflonkanyler - en i vardera arm.
  • Ta inkomsprover inklusive APTT.
  • Punktera ej svårkomprimerbara kärl.

r-PA (Actilyse®) – berednings- och doseringskort
Actilyse®1 mg/ml vid hjärtinfarkt (begränsad behörighet, nytt fönster)

Kombineras alltid med Heparin (undantag se nedan)

  • Ge Heparin intravenöst i bolusdos 5000 E/ml, 1 ml.
  • Ge 10 mg Actilyse® som intravenöst bolusinjektion under 2 minuter. Ge resterande dos (viktbaserad) under 2 timmar.
  • Ett Heparindropp ges i separat infart samtidigt som Actilyse®. Ges under 2 dygn med målsättning APTT 50–70 sekunder.

Undantag vad avser infusion och bolusdos Heparin

Då lågmolekylärt Heparin i högdos redan är given (senaste 8–16 timmarna).

Mer information

Detta är en fördjupning till ST höjningsinfarkt

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård