Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Definition av hjärtinfarkt

Definition av hjärtinfarkt:

Typ I infarkt:  
Spontan hjärtinfarkt på basen av kranskärlsförändringar såsom plack ruptur/dissektion.

Typ II infarkt:   
Myokardskada sekundärt till ischemi av annan genes tex. anemi, takyarytmi, hypotension.

Typ III infarkt:  
Plötslig hjärtdöd där man ej hunnit ta myokardskademarkörer

Typ IV infarkt:  
I samband med PCI

Typ V infarkt:    
I samband med CABG

Mer information

Detta är en fördjupning till Akut ST höjningsinfarkt

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård