Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Förmaksflimmer, klassificering

Typer av förmaksflimmer (i 48.9)

  • Paroxysmalt förmaksflimmer där attackerna är självterminerande inom några dagar (7 dagar, men oftast inom 24 timmar) och kräver oftast ingen farmakologisk behandling. Ej aktuell för farmakologisk/el-konvertering, bör bli aktuella för emboliprofylax.
  • Persisterande förmaksflimmerepisoder som varar > 7 dagar eller kräver farmakologisk/el-konvertering för återställande av sinusrytm. Bör bli aktuella för emboliprofylax.
  • Permanent/Kroniskt förmaksflimmer där konvertering till sinusrytm misslyckas eller ej anses vara aktuell. Ej aktuella för farmakologisk/el-konvertering men aktuella för frekvensreglering och viktigt med ett beslut angående emboliprofylax hos varje enskild patient.

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2017-04-27
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion