Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Elkonvertering

  • Inom 48 timmar efter flimmerstart kan elkonvertering ske utan föregående eller efterföljande antikoagulation.
  • Om duration > 48 timmar eller om durationen är okänd måste elkonvertering föregås av Waranbehandling med terapeutiska nivåer under minst 3 veckor. Alternativt NOAK Behandlingsstart NOAK vid förmaksflimmer
  • Provtagning under denna period minst 1 gång /vecka.
  • Efter elkonvertering ska Waran/NOAK- behandlingen fortgå under minst 1 månad (fortsatt provtagning 1 gång/vecka för Waranbéhandlade patienter. Ny elkonvertering kan då ske utan fördröjning vid eventuellt återfall). Patienter med CHA2DS2-VASc ≥ 1 bör kvarstå på peroral antikoagulantiabehandling.
  • Ett annat skäl till att fortsätta Waran/NOAK- behandlingen är att risken för trombbildning kvarstår under en tid (dagar - veckor) efter återgång till sinusrytm, då förmakens mekaniska funktion återhämtar sig med viss fördröjning.
  • I vissa fall kan elkonvertering övervägas utan föregående Waran/NOAK- behandling även vid duration > 48 timmar. Detta kan dock ske först efter att man uteslutit förekomst av tromber eller andra faktorer som ökar risk för trombbildning via transesofageal ekokardiografi (TEE). Vid frånvaro av tromber ges Heparin följt av Waran enligt rutin. FÖRTYDLIGANDE?

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård