Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Profylax

Vid första episod eller vid enstaka episoder med långa intervall ges vanligen ingen profylax.

1. Bisoprolol

Startdos 5 mg , dosen kan gradvis ökas till max 20 mg/dag om ej bradykardi eller lågt blodtryck. Insättning kan ske polikliniskt och utan telemetribehov.

2. Disopyramid (Durbis Retard)

Startdos 150 - 250 mg/dygn fördelat på två dostillfällen ökas vid behov till 500 - 600 mg/dygn fördelat på två dostillfällen. Kombineras med AV-blockerande läkemedel, t.ex. digitalis. Behandlingen bör inledas under telemetriövervakning 1-2 dygn, är ej lämplig för patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Kardiologfall!

3. Flekainid (Tambocor)

Startdos 100 mg 2 gånger dagligen. Dosen kan ökas med 50 mg var 4:e dag till högst 200 mg två gånger dagligen. Behandlingen bör inledas under telemetriövervakning 1-2 dygn, ej lämplig för patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion eller klaffel. Kardiologfall!

4. Dronedarone (Multaq)

Dosering 400 mg 2 gånger dagligen.  Ej lämplig för patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion eller klaffel. Kardiologfall!

5. Propafenon (Rytmonorm)

Startdos 150 mg 3 gånger dagligen, efter 4 dagar ökas dosen till 300 mg 2 gånger dagligen. Behandlingen bör inledas under telemetriövervakning 1-2 dygn, ej lämplig för patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Kardiologfall!

6. Amiodarone

Startas med högdos under uppladdningsfas och minskas successivt till lägsta effektiva dos, vanligen 100 - 200 mg/dygn. Kardiologfall!

7. Sotalol (Sotacor)

Startdos 40 - 80 mg 2 gånger dagligen, dosen kan ökas till maxdos 160 mg 2 gånger dagligen. P.g.a. proarytmiproblem och efter senaste jämförande studie ( Bisoprolol vs Sotalol) har man konstaterat likartad effekt vad gäller profylaxeffekten med nackdel för Sotalol, framför allt p.g.a. risk för ventrikulär arytmi. Ny rekommendation är att vara försiktig med nyinsättning av Sotalol som recidivprofylax. Patient som har stått på behandlingen och ej visat proarytmi kan dock fortsätta med behandlingen. Behandlingen bör inledas under telemetriövervakning 1-2 dygn.

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård