Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Frekvensreglering

Digitalis (Digoxin)

 • Ökad blockering i AV-noden via vagusstimulering
 • God frekvensreglering i vila
 • Dålig frekvensreglering vid fysisk aktivitet
 • Dålig frekvensreglering vid paroxysmalt flimmer
 • Ingen profylaktisk effekt, möjligen till och med negativ effekt

Betareceptorblockerare (Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, m. fl.)

 • Minskar sympatikuseffekten på AV-överledningen
 • God frekvensreglerande effekt framför allt vid arbete, men även i vila
 • Profylaktisk effekt fr. a. vid flimmer utlösta i sympatikotona situationer samt vid ischemi

Kalciumantagonister (Verapamil, Isoptin Retard)

 • fördröjd depolarisation ,vilket ger ökad blockering i AV-knutan
 • god frekvensreglerande effekt både i vila och arbete
 • ingen profylaktisk effekt
 • ges ej vid hjärtsvikt

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård