Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Riskbedömning

Riskfaktorer CHA2DS2-VASc score

 • Stroke/TIA  2
 • Ålder >=75  2
 • Hjärtsvikt  1
 • Hypertoni  1
 • Diabetes  1
 • Kranskärlssjukdom 1
 • Ålder 65 - 74  1
 • Kön (kvinna) 1

Maximum poäng är 9

Justerad strokerisk enligt CHA2DS2-VASc score (nytt fönster)

Riskfaktorer för blödning HAS-BLED

 • Hypertoni
 • Njursvikt
 • Leversjukdom
 • Stroke/TIA
 • Stor blödning
 • Instabilt INR
 • Ålder >65
 • Läkemedel (NSAID, trombocythämmare)
 • Alkohol

HAS-BLED Score for Major Bleeding Risk (nytt fönster)

Mer information

Detta är en fördjupning till Förmaksflimmer

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård