Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

CABG med ECC

ASA Supp ASA 500 mg eller T Trombyl 160 mg (extuberad patient) 8 timmar postoperativt om patienter ej blöder onormalt.
Trombyl® Tabl Trombyl® 160 mg x 1 första och andra postoperativa dagen. Fr o m 3:e postop dagen 75 mg x 1. Livslång behandling planeras.
Innohep® Inj Innohep® 4500 IE s c x 1. Dosereduktion enligt FASS vid vikt < 60 kg eller njursvikt. Behandlingen insätts 8 tim postoperativt om patienten inte blöder onormalt och ges tills patienten är mobiliserad.
Plavix® Patienter som ej tål ASA får istället T Plavix® 75mg x 1

Dubbel trombocythämning med ASA + ADP-receptorhämmare under 12 månader postoperativt efter operation för akut koronart syndrom (instabil aninga, NSTENI, STEMI). På den 3:e postoperativa dagen återinsätts patienten på den ADP-receptorhämmare patienten stod på innan operation (Clopidogrel 75 mg x 1, Brilique® 90 mg x 2, Efient® se Fass) förutsatt att patienten ej längre står på Innohep och att aktuell blödningsproblematik inte föreligger. Om patienten står på Waran avstår man från dubbel trombocythämning. Om patienten återinsätts på Innohep gör man tillfälligt uppehåll med dubbel trombocythämning. I dessa undantagsfall kvarstår patienten på ASA. Dubbel trombocythämning ordineras av PAL och behov om detta antecknas i operationsberättelsen.

Efter elektiv kirurgi där ökad risk för graftocklusion (ex TEA) bedöms föreligga kan dubbel trombocythämning med Plavix 75mg x 1 i 3 månader eller längre övervägas.

CABG off-pump

Som ovan med tillägg av dubbel trombocythämning redan från dag 1. Vid elektiv kirurgi behandling till utskrivning från avdelning 6 och efter operation för akut koronart syndrom 12 månaders behandling.

Mer information

Detta är en fördjupning till Antikoagulantia, utsättning inför operation

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård