Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Lungkirurgi/Allmän thoraxkirurgi

Innohep®

Inj Innohep® 4500 IE s c x 1 (till kvällen). Behandlingen ordineras av PAL och påbörjas kvällen innan operation och ges tills patienten är mobiliserad. Dosreduktion enligt FASS vid vikt < 60kg eller njursvikt.

Efter given Innohepdos (£ 5000 IE) gäller 12 timmars tidsmarginal för anläggande / avlägsnande av epiduralkateter. Efter anläggande /avlägsnande måste minst 2 timmar ha förflutit innan Innohep® får ges till patienten (SFAI:srekommendationer).

Mer information

Detta är en fördjupning till Antikoagulantia, utsättning inför operation

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård