Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Mekanisk klaff

Waran®

Behandlingen inleds första postop dagen med Tabl 5 - 7,5 mg. Waran® doseras sedan individuellt med ledning av INR. Om patienten ej kan ta tabletter ska intravenös behandling övervägas. Hos aortaklaffpatienten eftersträvas ett INR på 2,0-3,0 och hos mitralisklaffopererade ett INR på 2,5-3,5. Den högre nivån kan även övervägas för aortaklaffpatienter med  förmaksflimmer, tidigare tromboembolism eller LVEF<35%

Livslång behandling.

Innohep® Vikt >60 kg: Inj Innohep® 4500 IE x 2 s c. Vikt < 60 kg: Dosreduktion enligt FASS. Behandlingen insätts 8 timmar postoperativt om patienten inte blöder onormalt och pågår tills Waranbehandlingen resulterat i INR >2

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Antikoagulantia, utsättning inför operation

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård