Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Biologisk klaff med eller utan sten/klaffplastik/homograft

Innohep® Inj Innohep® Inj Innohep® 4500 IE x 1 s c. Dosreduktion enligt FASS vid vikt < 60 kg eller vid njursvikt. Behandlingen insätts 8 timmar postoperativt om patienten inte blöder onormalt och ges tills patienten är mobiliserad.
ASA Supp Acetylsalicylsyra 500 mg 8 timmar postoperativt
Trombyl® Tabl Trombyl® 160 mg x 1 från post op dag 1 och 2. Fr o m 3:e post op dagen 75 mg x 1. Livslång behandling planeras om patienten tolererar ASA väl.
Plavix® Patienter som ej tål ASA får istället T Plavix® 75mg x 1
Waran® Waranbehandling endast om det föreligger andra riskfaktorer för tromboembolism som förmaksflimmer, uttalad vänsterkammarsvikt (EF<30%), tidigare tromboembolism eller hyperkoagulativt tillstånd och ges då livslångt om ej kontraindikation.

Mer information

Detta är en fördjupning till Antikoagulantia, utsättning inför operation

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård