Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Klaffkirurgi + Koronarkirurgi

Innohep® Som vid hjärtklaffprotes beroende på typ av klaff.
Waran® Som vid hjärtklaffprotes beroende på typ av klaff.
ASA Supp Acetylsalicylsyra 500 mg 8 timmar postoperativt
Trombyl® Tabl Trombyl® 160 mg x 1 från postop dag 1 och 2. Fr o m 3:e postop  dagen75 mg x 1. Livslång behandling planeras om patienten tolererar ASA väl.
Plavix® Patienter som ej tål ASA får istället T Plavix® 75mg x 1.

 

Dubbel trombocythämning i enlighet med riktlinjerna under CABG om patienten ej står på Waran.

Mer information

Detta är en fördjupning till Antikoagulantia, utsättning inför operation

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård