Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

TAVI

Innohep® Innohep® 4500 IE x 1 s c. Dosreduktion enligt FASS vid vikt < 60 kg eller vid njursvikt. Behandlingen insätts 8 timmar postoperativt om patienten inte blöder onormalt och ges tills patienten är mobiliserad.
Trombyl® Tabl Trombyl®75 mg x 1 från postop dag 1. Laddningsdos 300 mg dagen innan operation om patienten inte redan har ASA. Livslång behandling planeras om patienten tolererar ASA väl.
Plavix®

T Plavix® 75mg  2 x 1 postop dag 1 och 2, därefter 75 mg x 1 i 1 månad.

Waran® Waranbehandling endast om det föreligger andra riskfaktorer för tromboembolism. Om patienten har Waran ska ASA och Plavix ej ges.

Mer information

Detta är en fördjupning till Antikoagulantia, utsättning inför operation

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård