Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Postoperativt förmakdslimmer

Innohep® Inj Innohep® 4500 IE x 2 s c. Vikt < 60 kg eller njursvikt: dosreduktion enligt FASS. Vid persisterande förmaksflimmer eller recidiverande förmaksflimmer sent under vårdtiden bör arytmolog kontaktas för eventuell Waranbehandling.

Mer information

Detta är en fördjupning till Antikoagulantia, utsättning inför operation

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård