Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Förlossningen

Utdragen förlossning måste undvikas, det betyder hög obstetrisk aktivitet med tång eller sugklocka. Fullgod anestesi/epidural för att minska den kardiovaskulära belastningen. Adekvat kardiovaskulär monitorering krävs. I situationer där marginalerna är små och där det venösa återflödet har stor betydelse finns indikationer för pulmonaliskateter, det kan gälla patienet med pulmonell hypertension, mitral- eller aortastenos. I de senare fallen anses att man skall sträva efter ett någorlunda högt PCW-tryck, c:a 15 mm Hg, då lungödem är ett mindre hot än hypotension. Det är ovanligt att kardiell indikation för kejsarsnitt föreligger. Indikationen för kejsarsnitt är huvudsakligen obstetrisk! Sidoläge för att undvika cavakompression kan vara extra angeläget hos vissa typer av patienter. Endokarditprofylax behöver ej ges vid normal vaginal förlossning.

Vårdprogram CHD vuxna 1996: GUCH-enheten, Lunds universitetssjukhus, Lund

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård