Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Hjärtkirurgi under graviditet

Hjärtkirurgi bör om möjligt undvikas under graviditet. Den maternella risken är likvärdig den hos icke gravidae medan den fetala risken är betydande: 3-10% missfall vid mitralcommisurotomi. 20-33% missfall vid hjärtlungmaskinkirurgi.

Vårdprogram CHD vuxna 1996: GUCH-enheten, Lunds universitetssjukhus, Lund

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård