Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Arrytmiterapi vid graviditet

Vid antiarrytmisk terapi hos den gravida måste fosterpåverkan också beaktas.

Följande medel anses som säkra i det avseendet:

  • Digoxin
  • Verapamil
  • (Betablockerare. Fetal bradycardi, tillväxthämning)
  • Lidocain

Graviditet hindrar ej elkonvertering. Den fetala och uterina påverkan är ringa och harmlös.

Vårdprogram CHD vuxna 1996: GUCH-enheten, Lunds universitetssjukhus, Lund

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård