Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Referenser och rekommenderad litteratur

  • Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE, Ginsberg HN, Masana L, et al. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J 2013;34(45):3478-90a.
  • Wiegman A, Gidding SS, Watts GF, Chapman MJ, Ginsberg HN, et al. Familial hypercholesterolaemia in children and adolescents: gaining decades of life by optimizing detection and treatment. Eur Heart J 2015;36(36):2425-37.
  • Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015.

Mer information

Detta är en fördjupning till Familjär hyperkolesterolemi (FH)

Uppdaterad: 2017-04-27
Marie Gustafsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion