Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Retinalvenocklusion (RVO), centralvenocklusion (CRVO) och grenvensocklusion (BRVO)

Diagnos

Synnedsättning alternativt skotom och typisk klinisk bild.

Indikationer för behandling

 • CRVO: makulaödem med synnedsättning utgör indikation för omgående behandling.
 • BRVO: makulaödem med synnedsättning utan spontanförbättring efter 1-3 månaders expektans utgör behandlingsindikation.

Behandlingsstrategi

Förstahandsval är anti-VEGF behandling med Avastin, som inleds med tre månatliga injektioner (var 4:e vecka), därefter utvärderas effekten.

Behandlingsregim

Behandlingsregim kan vara treat and extend eller pro renata. Vid CRVO kan treat and extend vara att föredra.

 • Patienten erhåller månatliga anti-VEGF injektioner tills retina är fri från signifikant ödem. Vid första kontrollbesöket då retina är torr och utan ödem ges en injektion och kontrollintervallet utsträcks till 6 veckor.

 • Om retina är fortsatt torr och utan ödem ges en injektion vid nästkommande kontrollbesök (patienten får således en injektion vid varje besök) och besöksintervallet utsträcks ytterligare 2 veckor.

 • Om ödem återkommer ges injektion och kontrollintervallet förkortas med 2 v från aktuellt kontrollintervall.

Behandling och uppföljning kan också följa Pro Re Nata (PRN) regim, dvs vid behovs behandling: patienten kontrolleras regelbundet (4-6 veckor) och rebehandling ges vid ödem med synpåverkan.

Suboptimalt behandlingsresultat med Avastin

Suboptimalt behandlingsresultat definieras som förekomst av kvarvarande synhotande ödem i makulaområdet trots ≥ 3-6 konsekutiva injektioner av Avastin. Om ingen effekt på ödemet ses efter 3 injektioner skall behandlingsbyte övervägas. Om partiell men otillräcklig effekt finns, kan man fortsätta till 6 konsekutiva injektioner innan behandlingsbyte.

Intravitreal behandling med steroidimplantat (Ozurdex)

 • Kan vara andra handsval om Avastin gett suboptimalt resultat.
 • Kan övervägas som förstahandsbehandling till äldre, tidigare kataraktopererad patient utan glaukom, som ej orkar med månatliga kontroller.
 • Bedömning av linsstatus ska göras före behandlingsstart med tanke på eventuell kataraktutveckling.
 • Kontraindicerat vid avancerat glaukom, okontrollerad hypertension, afaki, infektion (ex. herpes).
 • Tryckkontroll görs 3 veckor efter injektionen.
 • Rebehandling sker PRN, alltså vid behov: kan övervägas om recidiv av makulaödem efter minst 3 månader och om patienten tidigare reagerat gynnsamt på behandling.

Andra anti-VEGF-preparat (Lucentis/Eylea)

Om suboptimalt behandlingsresultat har uppvisats med Avastin, och Ozurdex inte är aktuellt (antingen kontraindicerat, eller ej gett förväntat resultat, alternativt om patienten tackat nej till den), kan behandling men annat anti-VEGF preparat övervägas. Då väljs det anti-VEGF preparatet (Lucentis/Eylea) som Sydöstra Regionen

upphandlat som andrahands anti-VEGF preparat (second-line): detta skall provas och utvärderas först, innan ev. byte till det tredje anti-VEGF läkemedlet.

Gridlaser: Kan övervägas vid BRVO som ett alternativ om injektionsbehandling inte är aktuell.

Ej behandlad RVO

Om patient med CRVO inte behandlas skall uppföljningskontroller göras för att utesluta sekundära komplikationer. Vid BRVO är risken för komplikationer låg, eventuella kontroller bestäms av behandlande doktor.

Irisrubeos/retinala kärlnybildningar

Om kärlnybildningar föreligger i kammarvinkeln eller på iris täckande två klockslag skall fullständig retinal scatter utföras. Vid behov kan en anti-VEGF injektion ges före laserbehandlingen för att minska det retinala ödemet och förbättra förutsättningarna för att scatterbehandlingen ska ha avsedd effekt. Vid bristande effekt av panretinal scatter eller om laserbehandling inte är möjlig (exv. vid oklara medier) skall retinalkryo och cyclodiodlaser övervägas.

Ischemiska CRVO

Om ingen synförbättring av anti-VEGF behandling, skall anti-VEGF behandlingen avslutas efter en fullgod scatterbehandling.

Om riktlinjerna

Riktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Giltighetstid:
2019-10-30 till 2020-10-30

Framtagna av:
Pierfrancesco Mirabelli, Överläkare/Biträdande Verksamhetschef Ögonkliniken US Linköping
Laura Hampel, Överläkare Ögonmottagningen Värnamo
Konstantinos Barakos, Överläkare Ögonkliniken Jönköping
Samir Alkhatib, Specialistläkare Ögonkliniken Västervik
Raneen Khudair, Överläkare Ögonkliniken Kalmar
Ulrika Jarl Albertsson, Överläkare Ögonmottagningen Eksjö
Susanne Lagergren Gross, Överläkare Ögonmottagningen Eksjö

Uppdaterad: 2019-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion