Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Diabetesmakulaödem (DME)

Definition diabetesmakulaödem

Förtjockning av retina och/eller hårda exudater inom inom en papillsdiameter från centrum på grund av diabetes (ETDRS).

Behandlingsindikation

Centralt makulaödem med synnedsättning. Ödemet bekräftas med OCT.

Intravitreal behandling av DME

Anti-VEGF behandling (Avastin, Lucentis, Eylea), alternativt steroidimplantat (Ozurdex).

Behandlingsstrategi

 • Avastin är första handsval vid anti-VEGF behandling.
 • Vid ingångsvisus mindre än 0,5 är Eylea förstahandsbehandling. (Referens protokoll T)
 • Behandlingsregim är i första hand PRN, men andra regimer kan vara aktuella.
 • OCT och visus kontrolleras innan behandling och vid kontrollbesök.
 • Behandlingen inleds med 3 konsekutiva anti-VEGF injektioner med 1 månads mellanrum, därefter utvärderas effekten.
 • Vid förbättring, ges ytterligare injektioner till dess att visus har stabiliserat sig vid två konsekutiva besök.
 • Rebehandling vid visusförsämring och kraftigt ökat ödem.

Suboptimalt resultat med Avastin

Suboptimalt resultat med Avastin definieras som förekomst av kvarvarande synhotande ödem i makulaområdet och ingen signifikant synförbättring trots ≥ 3-6 konsekutiva injektioner av Avastin.

Steroidimplantat – Ozurdex

 • Ozurdex kan vara andrahandsval för behandling av DME.
 • Ozurdex kan övervägas som förstahandsbehandling till: äldre, tidigare kataraktopererad patient utan glaukomdiagnos, som ej orkar med månatliga kontroller, eller om kontraindikation för anti-VEGF föreligger.
 • Bedömning av linsstatus ska göras före behandlingsstart med tanke på eventuell kataraktutveckling.
 • Ozurdex är kontraindicerat vid avancerat glaukom eller okontrollerad hypertension, afaki, infektion (herpes).
 • Tryckkontroll 3 veckor efter injektionen.
 • Behandlingsregim är PRN.
 • Rebehandling kan övervägas om recidiv av makulaödem efter minst 3 månader och om patienten tidigare reagerat gynnsamt på behandling.

Annat anti-VEGF preparat (Lucentis/Eylea)

Om suboptimalt behandlingsresultat uppvisats med Avastin, och Ozurdex ej är aktuellt (kontraindicerat, eller ej gett förväntat resultat, alternativt om patienten tackar nej till den), kan behandling men annat anti-VEGF preparat övervägas.

Vid behandlingsbyte till annat anti-VEGF preparat, provas och utvärderas först det läkemedlet (Lucentis eller Eylea) som Sydöstra Regionen upphandlats som andra vals preparat (second-line), innan ev. byte till det tredje anti-VEGF läkemedlet.

Laserbehandling

Om behandlingsindikationer för intravitreal behandling ej föreligger (ej synnedsättning, eller ej centralödem), men bild av klinisk signifikant makulaödem (definition ETDRS) noteras, kan en fokallaser eller begränsad grid utvärderas, framförallt om läckaget kommer från enstaka mikroaneurysmer > 1000 μm från fovea. Fokallaser av enstaka läckande mikroaneurysmer kan även utföras som tilläggbehandling till injektionsbehandlingen.

Om riktlinjerna

Riktlinjer för sydöstra sjukvårdsregionen

Giltighetstid:
2019-10-30 till 2020-10-30

Framtagna av:
Pierfrancesco Mirabelli, Överläkare/Biträdande Verksamhetschef Ögonkliniken US Linköping
Laura Hampel, Överläkare Ögonmottagningen Värnamo
Konstantinos Barakos, Överläkare Ögonkliniken Jönköping
Samir Alkhatib, Specialistläkare Ögonkliniken Västervik
Raneen Khudair, Överläkare Ögonkliniken Kalmar
Ulrika Jarl Albertsson, Överläkare Ögonmottagningen Eksjö
Susanne Lagergren Gross, Överläkare Ögonmottagningen Eksjö

Uppdaterad: 2019-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion