Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Kvinnosjukdomar och förlossning

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland samverkar kring gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga arbetet. Riktlinjerna tas fram på uppdrag av regionalt medicinskt programområde (RMPO) kvinnosjukdomar och förlossning.

Vårdgivarwebb Region Östergötland (Dokumenta)

Gynekologiska vårdriktlinjer

Assisterad befruktning gemensamma riktlinjer i sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning lesbiska par och ensamstående kvinnor

Assisterad befruktning riktlinjer ensamstående kvinna

Azoospermi-utredning

Infertilitetsutredning

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Preventivmedelsrådgivning

Remissförfarande gynekologisk tumörkirurgi

Obstetriska vårdriktlinjer

Anemi post partum

Anemi under graviditet

Basprogram för mödrahälsovården

Erytrocytimmunisering under graviditet och förlossning

Foster med hjärtmissbildning eller fetal arytmi, handläggning och gemensamma riktlinjer

IUFD - Rutiner för att skicka foster och barn för obduktion från extern klinik till patologen i Linköping

Placenta Previa och Invasiv Placenta

Remittering av gravida och nyfödda för regionsjukvård

Riskbedömning vid förlossning

Riskbedömning vid inskrivningen och sammanfattning av graviditeten

Riskklassificering BB

Ultraljudskontroller vid monochoriotisk Duplexgraviditet

Ultraljudsscreening av gravida, KUB, NIPT samt invasiv fosterdiagnostik

Urinretention efter förlossning

Vidgat njurbäcken hos foster

 

 

Uppdaterad: 2022-09-14
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion