Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Kvinnosjukdomar och förlossning

Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland samverkar kring gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga arbetet. Riktlinjerna tas fram på uppdrag av regionalt medicinskt programområde (RMPO) kvinnosjukdomar och förlossning.

Assisterad befruktning för lesbiska par

Basprogram för mödrahälsovården

Blodgruppsimmunisering

Cervixcancerprevention

Foster med hjärtmissbildning eller fetal arytmi

Infertilitetsutredning

IVF-behandling

PDG

Preventivmedelsrådgivning

Remittering av gravida och nyfödda

Riskbedömning vid förlossning

Ultraljudsscreening av gravida, KUB, samt invasiv fosterdiagnostik

 

Uppdaterad: 2019-11-01
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion