Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Remittering av gravida med förväntad prematur, sydöstra sjukvårdsregionen

Remittering av gravida med förväntad prematur, på annat sättt komplicerad förlossning eller prematura/svårt sjuka nyfödda barn

För handläggning av extremt underburna hänvisas till PM/riktlinjer om "Omhändertagande av extremt underburna".

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Gravida

  • Om gravid kvinna behöver överföras till US för regionsjukvård tas primär kontakt med bakjouren på KK US.
  • Bakjour på KK US samråder med tjänstgörande neonatolog innan patienten skickas från hemorten.
  • Råder platsbrist på KK US eller på NeoIVA, BK US ansvarar tjänstgörande neonatolog för att neo-vårdplats på annan regionklinik ordnas.
  • Därefter meddelas KK US bakjour som kontaktar mottagande Kvinnoklinik för att efterhöra om vårdplats finns för den gravida.
  • Slutligen informerar KK US bakjour remitterande klinik om vart de kan skicka patienten.

Underburna eller svårt sjuka nyfödda barn

  • Om nyförlöst barn behöver överföras till NeoIVA, Barnkliniken US för regionsjukvård tas primär kontakt med tjänstgörande neonatolog.
  • Råder platsbrist på NeoIVA ansvarar tjänstgörande neonatolog på US för kontakt med annan regionklinik för att bereda barnet vårdplats. Därefter meddelas remitterande klinik om vart de kan skicka patienten.
Kontaktperson för innehåll:

Michael Algovik, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Västervik sjukhus

Författare:
Ulf Samuelsson, bitr verksamhetschef
Barnsjukhuset
Linköping-Motala

Regiongrupp från kvinnoklinikerna i sydöstra sjukvårdsregionen

Godkänd av:

Ninnie Borendal-Wodlin, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset Linköping

Ulf Samuelsson, bitr verksamhetschef
Barnsjukhuset
Linköping-Motala

Karin Bergare, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Kerstin Davidsson, överläkare
Kvinnoklinken
Lasarettet i Motala

Gunnel Lindell, basenhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Christina Gunnervik, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Sjukhuset i Värnamo

Malena Tiefenthal, överläkare
Kvinnokliniken
Höglandssjukhuset i Eksjö

Birgitta Gustavsson-Borg, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Fastställt: 2007-07-09

Reviderad: 2013-02-26

Giltigt till och med: 2015-04-01

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp kvinnosjukvård och specialiserad sjukvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2013-11-21
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare