Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Assisterad befruktning, sydöstra sjukvårdsregionen

OBS! Det här dokumentet är under utveckling, ej färdigställt

Innehåll på sidan:

Diagnostik och utredning

Regler för landstingsfinansierad assisterad befruktning i Sydöstra sjukvårdsregionen

Samtiga följande villkor ska uppfyllas:

 1. Paret lever i en stabil, varaktig relation och båda är folkbokförda på samma adress i regionen
 2. Alla par skall innan behandling startar komma till RMC för ett samtal
 3. Par där kvinnans hälsa och/eller liv inte riskeras av en graviditet eller förlossning
 4. Paret ska ha genomgått sedvanlig barnlöshetsutredning
 5. Paret bör ha 2 års infertilitet bakom sig eller haft en lämplig avvaktan i syfte att utröna möjligheten till spontan graviditet
 6. Kvinnan ska ha fyllt 25 men inte 38 år och mannen ska ha fyllt 25 men inte 55 år
 7. Minst en av parterna i paret har aldrig varit biologisk förälder
 8. Ingendera i paret är steriliserad
 9. Barnlöshetsutredning får inte ha påvisat att någon medicinsk, psykologisk och/eller social kontraindikation mot graviditet och föräldraskap bedöms föreligga
 10. Kvinnan får ej vara kraftigt överviktig (BMI< 30)
 11. Kvinnan har normalt FSH (< 11)

Assisterad befruktning vid HIV, HTLV I/II, hepatit B/C och syfilis sker enligt rekommendation från svensk Förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), 2005-01-05.

Den landstingsfinansierade vården erbjuder följande:

 1. En fullständig behandling med stimulation, äggplockning, befruktning IVF/ICSI, odling och återföring av 1 (undantagsvis 2) embryo
 2. Ytterligare en återföring av embryo antingen av tidigare fryst embryo, alternativt i de fall sådant inte finns, efter förnyad behandling. Par som väljer bort frysmöjligheten vid första försöket erbjuds ingen frysning vid andra försöket.
 3. Vid infertilitet kan i vissa fall en (1) intrauterin insemination (AIH/AID) erbjudas. Ytterligare 1 behandling kan ges förutsatt att samtliga villkor ovan uppfylls. AIH/AID kan aldrig erbjudas efter behandling enligt punkt 1 och/eller 2.

OBS! Par som genomgått landstingsfinansierad assisterad befruktning i annat landsting utanför sydöstra sjukvårdsregionen med minst två försök enligt ovan, erbjuds EJ ytterligare försök på landstingets bekostnad.

Assisterad befruktning som kan erbjudas mot regionala taxan vid RMC

Endera av följande villkor ska uppfyllas:

 1. Par som uppfyller villkor ovan och genomgått de behandlingar som landstingen finansierar.
 2. Par som har biologiska barn tillsammans eller var och en för sig och uppfyller villkoren ovan utom punkt 7.
 3. Par som uppfyller villkoren ovan men ej är folkbokförda i regionen.
 4. Par som har mer än 10 % chans att bli gravida med hjälp av assisterad befruktning och uppfyller villkoren 1, 3 och 9.
 5. Insemination på icke-medicinsk grund (gäller par hemmahörande i Östergötland, vården subventioneras då delvis av Landstinget i Östergötland).

Vilka par utesluts för assisterad befruktning även mot regionala taxan?

 1. Par som har rätt att få behandling på landstingets bekostnad
 2. Par som saknar indikation för behandling dvs. inte blir hjälpta med sin barnlöshet av assisterad befruktning eller har bättre chanser till graviditet på naturlig väg
 3. Par som har mycket liten chans (< 10 %) att lyckas med behandling
 4. Par som har medicinsk kontraindikation mot behandling eller mot graviditet
 5. Par som bedömts ha små möjligheter att klara av ett föräldraskap; t ex grav psykisk sjukdom, grov kriminalitet, pågående missbruk.

Kontaktperson för innehåll:

Michael Algovik, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Västervik sjukhus

Författare:

Regiongrupp från kvinnoklinikerna i sydöstra sjukvårdsregionen

Godkänd av:

Ninnie Borendal-Wodlin, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset Linköping

Karin Bergare, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Kerstin Davidsson, överläkare
Kvinnoklinken
Lasarettet i Motala

Gunnel Lindell, basenhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Christina Gunnervik, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Sjukhuset i Värnamo

Malena Tiefenthal, överläkare
Kvinnokliniken
Höglandssjukhuset i Eksjö

Birgitta Gustavsson-Borg, överläkare, verksamhetschef
Kvinnokliniken
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Fastställt: 2010-10-18

Reviderad: 2013-01-02

Giltigt till och med: 2015-04-01

Fastställt av: Regional medicinsk programgrupp kvinnosjukvård och specialistsjukvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Kvinnohälsa

Kontaktperson för innehåll:

Författare:

Uppdaterad: 2015-09-18
Gun Ljungqvist, Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna, Privata vårdgivare