Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Stadieindelning, Endometriecancer

 

FIGO kirurgisk stadieindelning för endometriecancer (2009)

Stadium I Tumören är begränsad till corpus uteri
IA

Ingen myometrieinvasion eller < 50 % av myometriet

IB

Invasion ≥ 50 % av myometriet

Stadium II Tumören invaderar stromat i cervix, ingen spridning utanför uterus*
Stadium III Lokal och/eller regional utbredning av tumören **

III A

Tumören invaderar serosan på corpus uteri och/eller adnexa

III B

Utbredning till vagina och/eller parametrier

III C Metastaser till pelvina och/eller paraaortala lymfkörtlar
III C1 Positiva pelvina körtlar
III C2 Positiva paraaortala lymfkörtlar med/utan positiva pelvina körtlar
Stadium IV Tumören invaderar blås- och/eller tarmmukosa, och/eller distansmetastaser
IV A Tumörinvasion av blås- och/eller tarmmukosa
IV B Distansmetastaser, inkluderande intraabdominala metastaser och/eller inguinala lymfkörtelmetastaser

* Endocervikal utbredning som enbart involverar slemhinna och körtlar skall hänföras till stadium I

** Positiv cytologi skall rapporteras separat och föranleder ingen ändring av stadium.

Mer information

Detta är en fördjupning till Endometriecancer (corpuscancer)

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare