Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Bakgrund och klassifikation, Endometriehyperplasi

Bakgrund

Sambandet mellan östrogenstimulering och utveckling av hyperplasi och cancer i endometriet beskrevs för över 60 år sedan. Övergången från hyperplasi utan atypi till hyperplasi med atypi och sedermera cancer kan betraktas som ett kontinuum sett över tid.

Hyperplasi i endometriet är en histologisk diagnos som karakteriseras av proliferation av körtlarna i endometriet samt en ökning av förhållandet körtel/stroma jämfört med proliferationsfas. Hyperplasin är som regel generellt utbredd inom endometriet.

Hyperplasin är ett resultat av konstant östrogentillförsel utan intermittent påverkan av gestagen. Riskfaktorer:

  1. kvinnor runt menopaus
  2. unga kvinnor med anovulation (t ex PCOS)
  3. överviktiga kvinnor med hög estronbildning i fettväven
  4. östrogenproducerande ovarialtumörer
  5. östrogensubstitution utan gestagen.

Klassifikation

  1. Enkel hyperplasi kallades tidigare för glandulärcystisk hyperplasi. Här ses ett ökat antal cystiskt dilaterade körtlar, dock med en regelbunden struktur.
  2. Komplex hyperplasi kallades tidigare för adenomatös hyperplasi. Den har förgrenade oregelbundna körtlar som ligger tätt, ibland utan synligt stroma.
  3. Enkel hyperplasi med atypi, som enkel hyperplasi men med cellkärnor som är stora, prominenta och oregelbundna.
  4. Komplex hyperplasi med atypi som komplex hyperplasi, men med atypiska kärnor som ovan beskrivet.

De endometrioida tumörernas precancerösa förändringarna skall skiljas från den tidiga manifestationen av seröst adenocarcinom, som uppstår som atypiskt epitel i pre-existerande, ofta atrofiska, endometriekörtlar. Denna typ kallas Endometriell Intraepitelial Cancer (EIC) och innebär en hög risk för spridning.

Mer information

Detta är en fördjupning till Endometriehyperplasi

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare