Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Definitioner och förkortningar

Adenocarcinoma in situ (AIS)
Adnocarcinoma cervicis uteri
Cancer in situ
Invasiv cancer utgående från cylinderceller
ASCUS eller lätt skivepitelatypi Atypical squamous cells of undetermined
significance. (Misstanke om lätt atypi)
ASC-H Atypical squamous cells high grade.
(Misstänkt höggradig dysplasi)
Cancer in situ Ingår i CIN 3
CIN 1, CIN 2 och CIN 3 Lätt, måttlig och stark skivepitel dysplasi
Cytburken Kvalitetsregister som innehåller data kring
alla delar av arbetet kring förbyggandet av
cervixcancer
GCK Gynekologisk cellprovskontroll
Exit-test Sista cellprovet som tas innan screeningen
avslutas
HPV test Test för att detektera HPV i provmaterial
Invasiv cancer Cancercellerna växer genom
basalmembranen
Reflextest - HPV HPV test som görs i befintligt vätskebaserat
prov
See and treat Konisering görs direkt efter kolposkopi.
Aktuellt vid CIN 2 och 3 i cellprovet
TZ=Transformationszonen Övergångsområdet mellan skivepitel och
cylinderceller i cervixmynningen
SNOMED Standarized nomenclature of medicine,
Denna nomenklatur används i detta
dokument
 
SWEDAC Swedish Board for Accreditation and
conformity Assessment.

 

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare