Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Uppföljning - ASCUS/CIN1

Vid negativt HPV kallas kvinnan för kontroll efter 1 år till bm/ssk på KK mottagningen, som tar ett nytt cellprov. Om detta prov är benignt återgår patienten till GCK.

  • Om cellprovet efter 1 år visar ASCUS/CIN1 kallas kvinnan för kontroll till läkare inom 3-4 månader för cellprov, kolposkopi och ev px. Om detta prov är benignt kallas kvinnan för ny kontroll efter 12mån+12 mån till bm KK mottagningen och sedan tillbaka till GCK.
  • Vid fortsatt ASCUS/CIN1 kan konisering övervägas, men om fortsatt barnönskan och/eller motiverad kvinna, kan ny kontroll med cellprov, kolposkopi och ev px övervägas efter 6 -12 månader. Vid CIN 2/3 rekommenderas konisering.

Vid positivt HPV kallas kvinnan ≥28 år för kontroll till läkare inom 3-6 månader för cellprov, kolposkopi och ev px.

  • Om benignt prov kallas kvinnan för kontroll efter 12mån+12mån hos bm och sedan tillbaka till GCK.
  • Om fortsatt CIN I i cellprov/px, fortsatt barnönskan, OCH motiverad patient kan kontroller med cellprov, kolposkopi och ev px 12 o 24 månader efter indexprov övervägas hos kvinnor ≤30 år.
  • Annars konisering vid persisterande CIN1.
  • Om CIN2/3 rekommenderas konisering

Vid positivt HPV kallas kvinnan < 28 år för kontroll till barnmorska inom 3-6 månader för cellprov

  • Om benignt prov kallas kvinnan för kontroll efter 12 mån+12mån hos barnmorska och sedan tillbaka till GCK
  • Om patologiskt cellprov kallas kvinnan för kontroll till läkare inom 3 månader för cellprov, kolposkopi och ev px.
  • Om benignt prov kallas kvinnan för kontroll efter 12 mån+12 mån hos barnmorska
  • Om fortsatt CIN I i cellprov/px, fortsatt barnönskan, OCH motiverad patient kan kontroller med cellprov, kolposkopi och ev px 12 o 24 månader efter indexprov övervägas. Vid persisterande CIN1 konisering. Om CIN2/3 rekommenderas konisering.

Mer information

Detta är en fördjupning till cervixcancerprevention

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare