Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Uppföljning - CIN2/CIN3 och ASC-H

Kvinnan kallas till läkare inom 6-8 veckor för behandling/utredning. I dessa fall kan man gå enbart på cellprovsvar för beslut om konisering så kallad "see and treat". Är det uppenbart inte möjligt att få radikalitet/tekniskt svårt eller kvinnan inte kan fördra operation i lokalanestesi/sedering, är det rimligt att anmäla till operation i generell anestesi. Om kvinnan är koniserad 2 gånger tidigare bokas tid till läkare för ställningstagande till rekonisering eller annan åtgärd.

Mer information

Detta är en fördjupning till cervixcancerprevention

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare