Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Uppföljning - Konisering av skivepiteldysplasi

  • PAD efter konisering = Benign/CIN 1 med benign cytologi samt neg HPV vid första kontrollen åter till GCK om < 50 år. Kvinnor > 50 år ska lämna minst 3 cellprover med 5 års intervall innan hon avskrivs från kontroller.
  • PAD efter konisering = CIN 2/3 med benign cytologi samt neg HPV vid första kontrollen, kallas via kontrollfil vart 3:e år livslångt eller så länge som kvinnan i samråd med bm finner det rimligt. Med rimlighet avses svårighet att genomföra undersökningen med tanke på ålder och funktionsnedsättning. Bm meddelar skriftligen (avregistreringsblankett), dysplasiansvarig läkare som beslutar om en kvinna skall utgå ut kallelsesystemet eller inte.
  • Oavsett PAD i kon och benign cytologi med pos HPV vid första kontrollen kallas kvinnan till bm på KK mottagningen för nytt cellprov + HPV inom 6 månader. Är detta cellprov benignt + neg HPV åter till GCK alt kontrollfil beroende på PAD i kon. Om fortsatt benignt cellprov + pos HPV kallas kvinnan åter till bm på KK mottagningen om 3 år för nytt cellprov + HPV.
  • Om patologisk cytologi vid någon av ovanstående kontroller efter konisering kallas kvinnan till läkare inom 4-6 veckor för cellprov, kolposkopi och ev. px. Därefter individuell handläggning.

Mer information

Detta är en fördjupning till cervixcancerprevention

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare