Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Uppföljning - Körtelcellsatypi, adenocarcinoma in situ (AIS) eller oklar atypi (atypiska celler av oklart ursprung)

  • Kvinnan kallas till läkare inom 4-6 veckor för utredning med cellprov, HPV, kolposkopi, cervixabrasio, ev. px och vaginalt ultraljud. Endometriebiopsi tas om >35 år eller vid blödningsrubbningar. Vid svårigheter att tolka ultraljudsbilden eller tekniska svårigheter vid endometriebiopsi planeras för fraktionerad abrasio.

Efter utredning planeras för hög konisering om fortsatt tecken till körtelcellsatypi/ AIS eller oklar atypi.

Sex månader efter konisering kallas kvinnan till bm/ssk på KK mottagningen för cellprov samt HPV reflextest. Vid uppföljning av behandlad körtelcellsatypi/adenocarcinoma in situ/oklar atypi skall endocervikala celler finnas i cellprovet.

  • Om benign cytologi+neg HPV efter 6 månader kallas kvinnan till bm årligen i 3 år och sedan livslångt vart 3:e år via kontrollfil.
  • Vid benign cytologi med pos HPV oavsett PAD i kon skall patienten kallas för nytt cellprov + HPV hos bm KK mottagningen inom 6 månader. Är detta cellprov benignt + neg HPV, uppföljning enl punkten ovan. Om fortsatt benignt cellprov + pos HPV kallas kvinnan åter till bm KK mottagningen inom 1 år för nytt cellprov + HPV. Därefter individuell handläggning.
  • Om patologisk cytologi efter konisering kallas patienten till läkare inom 4-6 veckor för cellprov, kolposkopi och ev. px. Därefter individuell handläggning.

Mer information

Detta är en fördjupning till cervixcancerprevention

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare