Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Onkologi, sydöstra sjukvårdsregionen

Landstingen i Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län fastställer i samverkan med regionalt cancercentrum sydöst (RCC sydöst) gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Regionala tillämpningar

Nationella vårdprogram

Ansvarig

Freddi Lewin
Ordförande i regional medicinsk programgrupp onkologi
Sydöstra sjukvårdsregionen

Mer information

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC sydöst) (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-14
Rose-Marie Vahlund, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion