Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Öronsjukvård, sydöstra sjukvårdsregionen

Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län fastställer gemensamma vårdriktlinjer som stöd för det dagliga medicinska arbetet.

Ansvarig

Tatiana Jaklovska
Ordförande i regional medicinsk programgrupp öronsjukvård

Uppdaterad: 2018-06-05
Rose-Marie Vahlund, Vårdtjänster