Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Kontakter

Öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

CI-teamet, koordinator
Tfn: 076-112 40 67, kontorstid vardagar
E post:

Audionommottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Tfn: 010-2421735
E post:

Hörselvården Kalmar telefonrådgivning

Tfn: 0480-812 92
måndag + tisdag kl. 8.30 – 10.00 och torsdag + fredag kl. 8.30 – 9.30

Hörselvården Västervik

Chefaudionom Regina Paalberg
Tfn: 0490-862 48
E post:

Mer information

Detta är en fördjupning till Cochleaimplantat (CI) 

Uppdaterad: 2018-04-16
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård