Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Flerfunktionsnedsättning - Bakgrund

Definition

Personer med flerfunktionsnedsättning är ingen enhetlig grupp, vare sig i orsak eller i symtom. Gemensamt är en omfattande och svår problematik med funktionsnedsättningar inom flera områden.

Nedsatt rörelseförmåga (motsvarande GMFCS-nivå IV eller V) och kognitiva svårigheter/utvecklingsstörning förekommer alltid i kombination med en, eller flera, av nedanstående områden: kommunikations-, syn-, hörsel-, nutritions-, andnings- och sömnsvårigheter samt nedsatt tarm- och blåsfunktion. Vanligt förekommande är också epilepsi, ortopediska komplikationer och långvarig, svårtolkad smärta.

Gemensamma kännetecken är nedsatt autonomi, som visar sig genom svårigheter att uttrycka sina behov och värna om sin integritet. Genom omfattande omvårdnadsbehov krävs stora insatser från närmiljön.

Flerfunktionsnedsättning uppstår när en person har flera olika och omfattande funktionsnedsättningar som står i ett ”omedelbart negativt förhållande till varandra” (Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Socialstyrelsen)

Referenser: Socialstyrelsen, FUB, Nka, 1177 vårdguiden

Omfattning (antal i Jönköpings län)

Antalet barn med FFN i Jönköpings län är vid genomgång hösten 2014, 58 st fördelat: Eksjö:21, Värnamo: 7 Jönköping:30.
Antalet vuxna med FFN i Jönköpings län är vi genomgång hösten 2014, 70 st. fördelat : Eksjö:34, Värnamo:19, Jönköping:1

Mer information

Detta är en fördjupning till Flerfunktionsnedsättning

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Wetterhälsan, Privata vårdgivare