Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hantering av central budget för läkemedel eller läkemedel med vidgade indikationer

Region Jönköpings län har fastställt en rutin för hantering av central budget för läkemedel eller läkemedel med vidgade indikationer. Den nya rutinen gäller från och med 2012.

Några syften med denna rutin är:

  • att tidigt fånga upp kostnadsdrivande behandlingsmöjligheter.
  • att göra en värdering och prioritering av dess plats i behandlingsarsenalen inkluderande en bedömning av kostnadseffektivitet.
  • att anpassa förvaltningarnas läkemedelsbudgetar i och med nya behandlingsmöjligheter.
  • ett ordnat jämlikt införande av nya läkemedel i länet.

Rutin för hantering av central budget för läkemedel eller läkemedel med vidgade indikationer (endast åtkomlig via Region Jönköpings läns intranät)

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Uppdaterad: 2018-06-12
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion