Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Mötesanteckningar ögonsjukvård 2014-xx-xx

Tid:

Plats:

Närvarande:

Frånvarande:

Ärende Anteckning/beslut Ansvarig
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård