Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Så här fungerar Fakta

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Region Jönköpings län.
Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet och innehåller även länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Fakta ägs och förvaltas av Region Jönköpings län.

Uppdaterad: 2018-05-22
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv