Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Dietistresurs specialistsjukvården, rehabiliteringscentrum

Dietistresursen prioriteras för personer med följande diagnoser och tillstånd:
 

 • Cancer, med risk för undernäring och/eller ätsvårigheter
 • Cystisk fibros
 • Diabetes typ 1
 • Enteral nutrition
 • Fetma, barn
 • Födoämnesallergier, barn
 • Medfödda metabola sjukdomar, barn
 • Multipla födoämnesallergier- och överkänsligheter, vuxna
 • Graviditetsdiabetes
 • IBS, svår
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Leversvikt
 • Neurologiska sjukdomar, med risk för undernäring och/eller ätsvårigheter.
 • Njursvikt
 • Obesitaskirurgi, stöd i samband med operation och uppföljning under ett år.
 • Tillväxtproblematik/ätproblem i kombination med sjukdom, barn.
 • Tugg- och sväljsvårigheter
 • Undernäringsproblematik vid diagnoser såsom KOL och hjärtsvikt, efter kirurgi, trauma samt vid infektion.

Övrigt:

 • Deltagande i specialistsjukvårdens utvecklingsarbete/teamarbete, patientskolor, lärcafeér och personalutbildningar.

Ansvarig

Susanne Almers
Verksamhetschef
Rehabiliteringscentrum

036-32 40 26

Fastställt av

Micael Edblom
Sjukvårdsdirektör
Psykiatri och rehabilitering

036-32 23 32

Version

Fastställd 2016-12-08

 

Uppdaterad: 2017-05-19
Susanne Almers, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik