Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Elrullstolar, vårdarmanövrerade elrullstolar och drivaggregat - inledning                                                                                  

 

Att förskriva en elektrisk rullstol

Att förskriva hjälpmedel innebär alltid ett stort ansvar speciellt när det gäller elektriska rullstolar. En elektrisk rullstol kräver mycket av den som skall använda den både vad det gäller framförande och skötsel. Om personen inte kan framföra sin stol på ett säkert sätt kan det vara förenat med en risk både för personen och dess omgivning. Detta ingår i den bedömning förskrivaren skall genomföra. Träning och uppföljning är av avgörande betydelse.      

Du får stöd vid förskrivning, utprovning och val av elektrisk rullstol av hjälpmedelscentralens konsulenter.

Styrgruppen för hjälpmedel i samverkan beslutade i november 2015 att om du är en erfaren förskrivare kan du välja att själv prova ut trehjulig elrullstol, sk skooter. I så fall skall du uppfylla vissa kriterier. Läs mer.                 

Test och godkännande av elektriska rullstolar

Alla elektriska rullstolar skall vara CE-märkta enligt medicintekniska lagen 1993:584. De skall också vara testade enligt en internationell standard ISO-EN 12184:2014. Testerna omfattar bl a prestanda, säkerhet och kvalitet. Elrullstolarna delas in i 3 olika klasser beroende på vilken miljö de är avsedda att användas i, klass A, B eller C. Testerna utförs på ett standardiserat sätt under optimala förhållanden t ex plant underlag, inomhus, med fulladdade batterier etc. Oftast genomförs testerna på ackrediterade institut.

Det är viktigt att förstå skillnaden på de krav som ställs i genomförda tester och de prestanda som beskrivs i broschyrer och annat marknadsföringsunderlag och även det vi eller patienten upplever när man kör. Det är de värden = den miljö som framgår av den aktuella standarden som rullstolen är godkänd för att användas i.

Läs mer om vad standarden kräver.

Hjälpmedel i Jönköpings län

Elektriska rullstolar skall enligt regelverket ge personen möjlighet att "ta en kortare promenad" både när det gäller egenskaper och miljö. Läs mer.

Är stolen lämplig i den aktuella miljön?

Många har en "övertro" på den elektriska rullstolens egenskaper, den ser ju ut som ett fordon men är per definition en rullstol som skall följa reglerna för gående i trafiken.

Ofta gör man en bedömning om elrullstolen "orkar" upp för en backe som finns i brukarens miljö genom att prova. Det är dock inte det som får vara avgörande för om stolen är lämplig eller ej. Det är de tester och klasser som beskrivs nedan. "Orken" finns ofta då motorer och batterier är av god kvalitet, det som är avgörande är stabiliteten (se nedan under dynamisk stabilitet). I klartext betyder det att stolen skall vara stabil i alla ledder i "backen"; lutning, backning, vändning etc. Det är nästan omöjligt att avgöra i praktiken utan kräver tillrättalagda testförhållanden. Följ alltid stolens klassificering! Kommunen (fastighets-, gatu-, stadsbyggnadskontor) kan hjälpa till att ta fram uppgifter på olika lutningar.

Drivaggregat eller elektriskt manövrerad elrullstol?

Drivaggregat ska väljas i första hand. Observera att dessa har en begränsad räckvidd på c:a 5 km. Om patienten går längre promenader regelbundet måste en elektrisk rullstolar med vårdarmanövreraing väljas. den har också bättre köregenskaper.

Den "körsträcka" som ofta finns angiven i bruksanvisningar mm är ett teoretiskt jämförelsemått enl ISO 7176-4. Den är ett jämförelsemått mellan olika produkter och inte en absolut körsträcka. Den verkliga körsträckan påverkas av bl a terräng, rullstolens och brukarens vikt, körsätt, batteriernas kondition, temperatur mm.

Sortimentet

Informationen om elektriska rullstolar är under utarbetande och ännu inte komplett. Till information om sortimentet.

Underlag och informationsmaterial

Inför utprovningen

  • Remiss
  • Körträning

Att lämna i samband med utlämning av elstol

  • •Rulla på
  • •Information vid utlämning av elrullstol
  • •Rekommendation om försäkring
  • •Hur ska eventuell last tex matkasse förvaras på elrullstolen?

 

 

Uppdaterad: 2017-06-13
Mats Uddemar, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service